Gå til hovedindhold

Nabovarme

Nabovarme

Indhold

  Rådgivning vedr. nabovarme

  Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget har besluttet at støtte borgergrupper, der vil undersøge muligheden for etablering af mindre, fælles varmeanlæg.  

  Det sker gennem en pulje, der giver hjælp til at afdække tekniske, juridiske eller økonomiske forhold ved et varmeanlæg.

  I kan læse mere om den på kommunens hjemmeside, hvor I også finder den formular I skal bruge til at søge.

  For at søge skal I opfylde følgende kriterier:

  • Den fælles varmeløsning skal omhandle mindst 10 boliger/boligenheder, der er helårsbeboelse.
  • Boligerne ligger uden for et område, der i Varmeplan 2022-2030 er udlagt til fjernvarmepotentiale. Se evt. i det digitale varmekort naestved.dk/varme.
  • Boligernes eksisterende varmekilder er naturgas- og/eller oliefyr.
  • Den forventede anlægseffekt er mindre end 0,25 MW, da dette er grænsen for et kollektivt varmeforsyningsanlæg og dermed et større fælles varmeanlæg. Et varmeanlæg med en varmekapacitet på 0,25 MW kan typisk forsyne 40-50 nybyggede eller 25-30 eksisterende boliger på 130 m2.
  • Løsningen skal være baseret på grøn bæredygtig varme, som ikke omfatter træpillefyr og anden biomasse.

  Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte:

  • Margit Lunddahl Lund (primær): marllu@naestved.dk tlf. 55886069
  • Signe Gerdøe-Kristensen (sekundær): sgerdo@naestved.dk, tlf. 55886011

  Med venlig hilsen

  Center for Teknik og Miljø

  Margit Lunddahl Lund