Gå til hovedindhold

Referat lokalråd Fladså 28. 09. 2021

 • Læs op

Indhold

  Bestyrelsesmøde Lokalråd

  Dato og kl.:

  Torsdag den 28-09-2021
  Kl. 19,00

  Sted. Menighedshuset Mogenstrup

  Indbudt.
  Anne Haahr Petersen
  Arne Rasmussen
  Dennis Ejnar Bak
  Ib Bang
  Jørgen Stange Jensen
  Susanne Thuge
  Tina Bulow
  Per Grand
  Varnny Mattson

  1. Udgave.

  1 Godkendelse af dagsorden.

  2 Formanden.

  Siden sidst.

  3 Kassereren.

  Orientering og opfølgning på Chris Hermansens fratræden som kasserer og drøftelse af videre tiltag, frem til næste GF.

  4 Valgmøde

  Orientering om planlagt valgmøde i Fladså Hallen.
  Kraftig opfordring til rådsmedlemmerne om at fremkomme med spørgsmål der kan stiles til politikerne.

  5 Infoskærme.

  Per orienterer

  6 Rolls-ups stander

  Drøftelse om evt. indkøb. Ca. pris kr. 1200,-

  7 Regnskab

  Status på genskabelse af regnskab for året 2021

  8 Suppleant til bestyrelsen.

  9 Næste møde.

  10 Eventuelt.

  Referant

  Se flere nyheder fra Mogenstrup og omegn