Gå til hovedindhold

2023-01-17 Referat bestyrelsesmøde

2023-01-17 Referat bestyrelsesmøde

Indhold

   Bestyrelsesmøde

  Lokalråd

  Fladså

  Dato 17-01-2023

   

   

  KL. 18:00

  Sted. Menighedshuset

  Mogenstrup

   

   

  Tilstede.

  Varnny, Per, Jørgen, Susanne, Ib, Arne, Anne

   

  Indbudt.

  Bylaugene

   

  Afbud:

   

  1. Udgave.

  Referat

   

  Gæster: Ring: Gitte og Lars, Blangslev: Brian, Brandelev: Ina, Blangslev: Kenneth.

  1

  Godkendelse af dagsorden.

   

  Godkendt

  2

   

  Formanden.

   

   

  Allerførst velkommen til jer alle og en ekstra særlig velkommen til jer fra bylaugene. Vi havde håbet på flere kunne deltage, men sådan er det.

  Grunden til at vi inviterer jer er selvfølgelig at vi gerne vil bevare og også gerne udvide samarbejdet med bylaugene. I er jo en del af det område som lokalrådet dækker og derfor er det megavigtigt for os at få jeres kommentarer med.

  Vi vil fra dette møde sende dagsorden og referat fra vores møder til jeres mailadresser så I kan følge arbejdet på nært hold.

  Dagsordener og referater vil kunne læses på lokalrådets nye hjemmeside.

  Vil gå i luften ca. 1. marts 2023.

   

  I er altid velkommen til at kontakte os hvis I har noget vi kan hjælpe med.

  Vi har også adgang til en lille pengetank hvis I har et projekt som koster lidt ud over hvad I selv kan magte.

  Send det til os, så ser vi om vi kan hjælpe økonomisk.

  Vi afholder mødet i aften som et almindeligt bestyrelsesmøde, dog vil vi selvfølgelig gerne have jeres kommentarer til de punkter der er på dagsordenen.

  Vi har da også en bagtanke med dagens møde, vi håber selvfølgelig at vi kan pirre til jeres nysgerrighed og dermed få 2-til 3 nye medlemmer i bestyrelsen. Det er ganske ufarligt at deltage og man er ikke bundet af at skulle være med i en fastlagt årrække. Man kan starte som suppleant hvis man ikke lige kan overskue at melde sig på som bestyrelsesmedlem.

  Hvis ikke jer selv så se rundt i jeres område om der ikke skulle være nogle emner og da gerne i den lidt yngre udgave end os der sidder i bestyrelsen lige nu.

  Jeg skal dog lige tilføje at vi ikke til de normale møder starter med smørrebrød. Det er med kaffe og så er der øl-vand.

  Vi holder 9-10 møder om året og altid fra kl. 19:00 til 21:00.

  Vi afholder GF den 23. februar her i huset og her er der mulighed for at stille op til bestyrelsen.

  Her på dette punkt plejer formanden at redegøre lidt om hvad der er sket siden sidst men de punkter der er på dagsordenen, dækker vist rigeligt.

   

  Velkommen til alle.

   

  I forlængelse af formandens velkomst aftales det, at lokalrådet sender dagsordner og referater til bylaugene, så de har mulighed for at deltage i de møder, som de synes er relevante for dem, og på den måde intensivere samarbejdet mellem bylaugene og lokalrådet.

   

  3

   

  Kassereren.

   

  Orientering om økonomisk status samt oplysning om nøgletal i regnskab 2022.

  Per fremlagde regnskab og budget. Regnskab godkendes uden anmærkninger.

  Ligeledes blev forslag til buget 2023 fremlagt.

  4

   

  Borgermøde

   

  Lokalrådet arbejder på at afholde et borgermøde om fremtidens varmeforsyning. Hvilke muligheder er der? Løsninger for de små bysamfund?

  Det bliver meldt ud, når vi får planlagt det.

   

   

  5

   

  Krokontoen

   

   

  Hvad skal de sidste penge bruges på? Fællesspisning/Fest i hallen – Børneteater – Skulptur – Foredrag osv.???

  Alle går hjem og tænker over det.

   

   

  6

   

  Ny hjemmeside

   

   

  Per orienterer om den nye hjemmeside. Forventes igangsat ca. 1. marts 2023

   

   

   7

   

   

  Kapellet

   

  Støtte til indretning af samtalerum i det gamle kapel ved Mogenstrup Kirke.

  Varnny orienterer.

    

  8      

   

  Natteravne

   

  Orientering om møde om Natteravne.

  Der er aftalt møde den 1. februar 2023 hvor vores lokalbetjent Mette deltager sammen med repræsentanter fra Fladsåskolen, MGF, GF Brinken syd, Anne Mortensen fra SSP i Næstved kommune, Lokalråds repræsentanter.

   

   

   

  9

   

  Generalforsamling 2023

   

  Planlægning af GF torsdag 23.02.23

  Valg til bestyrelse – Hvem er på valg: Varnny, Jørgen, Ib, Susanne, Anne

  Ønsker genvalg: Alle.

   

   

  10

   

  Eventuelt

   

  Nyt navn til Lokalråd Fladså?

  Der er flyttet mange til området, så vi kan ikke forvente den samme relation til navnet Fladså som tidligere.  Derfor modtager vi gerne forslag til nyt navn til Lokalrådet.

   

  Anne orienterer om, at der er taget kontakt til Fladsåskolen afd. Mogenstrup med henblik på at indlede samarbejde med skolen og elevrådene.

   

   

   

  11

   

  Referent

   

  Anne Haahr Petersen