Gå til hovedindhold

Referat Lokalråd Fladså 11. april 2023

Referat

 • Læs op

Indhold

  Lokalråd Fladså – Midt i Naturen

  Bestyrelsesmøde den 11. april 2023 kl. 19,00

  Menighedshuset.

   

  Deltagere: Per, Varnny, Ib, Christian, Susanne, Karen, Anne

  Afbud: Jørgen, Gert

  Gæster: Lena Sørensen

  Dagsorden.

  1. Velkomst v/formanden.
  1. Ændringer til Dagsorden.

  Ingen ændringer.

  1. Godkendelse af seneste Referat.

  Godkendt.

  1. Bestyrelsen Konstituerer sig.

  Jørgen fortsætter som næstformand. Anne fortsætter som sekretær.

  Suppleanterne tænker over, om en af dem vil træde ind som bestyrelsesmedlem.

  1. Formanden beretter.

  Som sagt har vi mistet Arne Rasmussen. Arne døde under et ferieophold og skal bisættes i morgen kl. 13:00 fra Mogenstrup Kirke.

  Lige umiddelbart har jeg ikke så meget at berette her, men der er en dagsorden som omfatter meget af det, der rør sig lige nu her i vores område.

  Jeg har modtaget en invitation fra kommunen til et varmemøde, jeg går ud fra at det meste af Mogenstrup har gjort det samme. Det må vi lige vende under punkt 7.

  Jeg vil dog lige bemærke at det bliver endnu sværere at bo uden for byen da der varslet endnu flere nedskæringer på den offentlige transport, især i landdistrikterne. Burde den offentlige transport ikke være en samfundsopgave som der er at bygge jernbaner og veje, broer og lignende?

  Jeg har på vegne af lokalrådet skrevet til Michael Krogh, Næstved kommune, Vand, Natur. om Trampestierne, det er ikke alle steder det er muligt at trampe bevoksningen ned, der er strækninger med bl.a., meget høje og kraftige Brændenælder samt vilde Brombær. Disse strækninger bør kommunen sørge for er farbare. Det er flere uger siden jeg skrev og der er aldrig kommet svar.

  Jeg rundsendte invitationen til Dialogmøde i Næstved hos Politiet. Det er onsdag d.10. maj kl. 17:00

  Der er tilmelding senest 3 maj. Ib har meddelt at han gerne vil med, er der andre der ønsker at deltage, så sig til.

  Der er en invitation til ”Sæt dit præg på Næstved kommune” frem mod 2035

  Mødet afholdes den 27. april 2023 kl. 16:30 til 19:00 i Herskabsstalden, Rønnebæksholm 1 der er tilmelding senest 20. april.

  Mødet tager udgangspunkt i 3 elementer, børn og unge- byudvikling- bæredygtighed og erhverv.

  Per, Jørgen og jeg deltog i det første møde, det blev holdt på Resurse City, på Maglemølle.

  Som jeg rundsendte lige før Påske havde jeg et møde med Søren Mølgaard og Rådgiver fra Domus Arkitekterne, Søren er Byggeleder ved Boligkontoret Danmark som står for byggeriet af de nye almene boliger mellem Pederstrupvej og Stejlehøjen. Jeg havde henvendt mig til Boligkontoret for om muligt få rede på deres planer. Der verserer så mange rygter fra udsættelse til at det aldrig bliver til noget. Disse rygter kan vi nu mane i jorden med oplysningen om at byggeriet starter omkring 1-1-2024

  Vi deltog i efteråret i en videokonference kaldet BLUP.

  Bæredygtig lokale udviklingsplaner, eller DE 12 Verdensmål.

  Det går, kort fortalt, ud på at lokalsamfundet skal udvikle sig i en grøn og dermed bæredygtig retning.

  Dette kunne være interessant om det var noget vi skulle tage op og arbejde videre med.

  Vi har fået henvendelse fra Dansk Rakkerpak om gadeteater. Vi har prøvet to gange, det er svært at skaffe publikumsinteresse, så hvad gør vi??

  Vi skal også tage stilling til Børneteater, måske en forestilling til efteråret, men det skal bestilles snarest.

  Det er så punkter til næste møde.

  1. Kassereren beretter.

  Konti gennemgås. Ingen bemærkninger.

  1. Varmeplan. Hvad gør vi?

  Lokalrådet sender et skriv til kommunen, som svar på invitation til husstande i Mogenstrup med oliefyr eller gasfyr. Vi synes, at der mangler en overordnet plan for fremtidig varmeforsyning. Desuden at vi stiller os undrende overfor, at beboerne i Mogenstrup er inviteret til Næstved, i stedet for at mødet afholdes i Mogenstrup.

  1. Natteravne. Er vi blevet klogere på behovet?

  Kunne der i samarbejde med hallen laves et område bagest (længst væk fra naboer) på boldbanerne ved skolen, hvor de unge mennesker kan mødes. Det kunne så være en forældreopgave at ”kigge forbi”, og samtidig hjælpe de unge med at få ryddet op efter sig.

  Vi beder Gert kontakte Brøderup/Tappernøje’s Natteravne for at høre om deres erfaringer.

  1. Evaluering af Generalforsamling.

  Vi er positivt overraskede over, at der var fremmødte (ud over bestyrelsen), og at vi fik nye medlemmer.

  1. Foredrag. Samarbejde med andre foreninger.

  Menighedsrådet vil gerne deltage.

  Det ville være ideelt med en gruppe, som vil være primus motor for at arrangere foredrag.

  1. Planlægning af næste møder.

  Næste mødedatoer 23.05 og 20.06.

  1. Eventuelt. Billeder til Hjemmeside.
  • Per har fundet en, som tager fine billeder i området, som vi kan få lov til at bruge til vores hjemmeside.
  • Vores hjemmeside er meget centreret om Mogenstrup. Kunne vi bede bylaugene ”sætte deres præg på hjemmesiden” i tråd med ”sæt dit præg på Næstved Kommune frem mod 2035”.
  • Samarbejde med det store elevråd på Mogenstrup skole: kunne vi tage udgangspunkt i ”Sæt dit præg på Næstved Kommune frem mod 2035”, bede dem drøfte og komme med forslag? Høre dem om området ved hallen.
  • Kan vi lave ”highlights” fra vores møder, hvor vi henviser til referatet.
  • Kan vi reklamere for foredrag, som arrangeres af Natteravnene, og som retter sig mod et yngre publikum.
  • Kan vi samle folk om storskærm ved. fx landskampe?
  • Kunne vi arrangere kurser i førstehjælp eller arrangere PC- værksted
  • Kunne vi lave en konkurrence om nyt navn til lokalrådet?
  • Næstved Kommune efterspørger gode historier og arrangementer mm fra lokalområderne.

  Referat: Anne Haahr Petersen.

   

  Se flere nyheder fra Mogenstrup og omegn