Gå til hovedindhold

Regnskab 2022

Godkendt regnskab 2022

Indhold

  Regnskab 2022      
         
  Indtægter Budget 2022 Regnskab 2022 Regnskab 2021
         
  Tilskud Næstved Kommune 0,00 0,00 30.000,00
  Renteindtægter/-udgift -400,00 -307,78 -356,02
  Lokalrådets fællespulje 10.000,00 17.977,50 41.459,00
         
  I alt 9.600,00 17.669,72 71.102,98
         
  Udgifter      
         
  Generalforsamling 1.000,00 273,50 119,00
  Bestyrelsesmøder 3.500,00 1.573,85 3.745,95
  Kontor/Reklame 1.100,00 5.118,19 4.972,35
  Befordring 1.100,00 725,40 344,40
  Egne arrangementer 2.500,00 3.414,07 72,00
  Gebyr bank 1.700,00 1.105,00 1.608,00
  Gaver 300,00 199,00 0,00
  Telefon formand 600,00 600,00 700,60
  Aktiviteter med puljemidler 22.195,00 30.462,50 40.632,10
  Skyldig halleje - Politisk møde 2021 826,90 0,00 0,00
  Debitor 0,00 0,00 209,81
         
  I alt 34.821,90 43.471,51 52.404,21
         
  Resultat -25.221,90 -25.801,79 18.698,77
         
         
  Aktiver      
         
  Saldo på konto 98194575677571 Spar Nord d. 31.12.2022 kr. 19.669,34
  Kasebeholdning   kr. 0,00
  Aktiver i alt   kr. 19.669,34
         
  Passiver      
         
  Egenkapital 31.12.2021   kr. 45.471,13
  Årets resultat   kr. -25.801,79
  Egenkapital 31.12.2022   kr. 19.669,34