Gå til hovedindhold

Lokalrådsmøde, den 20. marts 2024

Dagsorden

 • Læs op

Indhold

  Lokalråd Fladså – Midt i Naturen

  Bestyrelsesmøde- ONSDAG den 20 marts 2024 kl. 19:00

   

  Mogenstrup Menighedshus.

  Deltagere:

  Afbud:

   

  Dagsorden.

  1: Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. 

  2: Godkendelse af referat/godkendelse af dagsorden. 

  3: Formanden siden sidst. 

  4: Kassereren siden sidst. 

  5: Nye infoskærme- køb- drift- finansiering? 

  6: Status på foredrag 25-4 

  7: Ny folder til tilflyttere. 

  8: Bogskab- opsætning- præsentation? 

  9: Fladsåtrold. 

  10: Stier i nyt naturområde-orientering. 

  11 Mødedatoer frem til juli. 

  12. Eventuelt.

   

   

          

   

   

   

   

  Se flere nyheder fra [lokalområde]