Gå til hovedindhold

Myrup

Myrup er en by hvor man kender hinanden. Vi holder af vores lille by og har en stor fælles interesse i at bevarer byen som et rart og attraktivt sted ar bo.

 • Læs op

Indhold

  Myrup er en by med ca. 35 huse og sammen med oplandet er der ca. 70 husstande. Området er afgrænset af Fladsåen mod Nord, jernbanen mod Øst, Lov, mod Syd og Vordingborg Landevej mod Vest.

  Vi bor i naturskønne omgivelser med udsigt til Mogenstrup Ås og Fårebakkerne. Islandsskabet, der gennemskæres af Fladsåen, har gennem årtusinder ændret udseende og store grus aflejringer er blevet efterladt i området, da isen trak sig tilbage. En stor del af jorden er overdrevsjord og naturen her er unik med forekomster af sjældne planter og dyr.

  Flere har bosat sig i Myrup for at kunne have heste, nogle har desuden etableret et hobbylandbrug med høns og får og grise. I dag er vi mange tilflyttere men til stor glæde for alle, er her stadig nogle som har boet her siden deres barndom, så vi kan fastholde Myrups historie.

  Nærmeste forretninger, børneinstitutioner m. v. ligger i Mogenstrup, 2 km. fra Myrup. Virksomhederne i Myrup omfatter bl. a. Anlægsgartner, El- Installatør, Tækkemand og flere mindre Håndværksvirksomheder. Der er fine fiskemuligheder i Put and Take søen midt i Myrup.

  Omkring Myrup ligger der desuden grusgrave og Entreprenørvirksomheder og Landbrug.

   

  Myrupparken, bylaugets fællesareal midt i Myrup.

  Myrup Bylaug

  Myrup Bylaug blev dannet for ca. 20 år siden og har gennem årene stået for fælles aktiviteter samt kontakter ud af til, bl. a. Lokalråd Fladså. Bylauget har formuleret en vision for vores landsby med inspiration i fællesskabet ( se” Lokal vision for Myrup”) Her forholder vi os også for de vilkår, der er for området.

  I Myrupparken, bylaugets fællesareal midt i Myrup, afholdes fælles arrangementer, f. eks. Skt. Hans, Grillaftener og Markedsdage. Her er også faciliteter til udendørs sport og træning, bl. a. boldspil, petanque, aktivitetsbane. I 2016 etablerede vi en Bålhytte, der sammen med borde og bænke bliver flittig brugt, også af folk som kommer forbi på udflugt. Vi er glade for at Myrupparken er et sted hvor man har lyst til at slå sig ned og gøre holdt, på sin vej. Fra 2017 har vi mulighed for også at have indendørs arrangementer i det nytilkomne kursus sted, som vi kan benytte, når der ikke er kursus aktiviteter. Information om aktiviteter i Myrup kan findes på opslagstavlen i Myrupparken og derudover informeres der også pr. mail til bylaugets medlemmer.

  Måske også interessant for dig